Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ thay đổi, bị xoá hoặc cải tiến thường xuyên mà không cần báo trước.

Tài Chính Hiệu Quả không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả trong quá trình nhập liệu, và những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết của Chúng tôi.

Cảnh báo rủi ro: Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có tỷ lệ rủi ro đáng kể, hình thức đầu tư
này có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro.